Opplegg

Gjennom mange års erfaring og med internationalt samarbeid har vi utviklet både teambuildingsopplegg for voksne og en svært populær leirskole hvor positiv personlig utfordring/utvikling, klasse/arbeidsmiljø står helt sentralt.

Vi har utviklet et opplegget som stimulerer til positiv tenking, konsentrasjon, ansvar og å flytte grenser for hva de tror de kan klare under trygge forhold. Dette stimulerer selvtilliten.

Opplegget går som en rød tråd gjennom hele leirskoleoppholdet og gjør oppholdet for elevene enda mere vellykket.

 

Vi har tretrinns utvikling i opplegget:

  1. Bli mer klar over tankens kraft, hvor det meste vi opplever er svært farget av måten vi tenker på.

    Oppholdet starter med dette samtidig som elevene lærer mer om konsentrasjon og konsentrasjonsøvelser

  2. I løpet av oppholdet: Prøve ut dette mange ganger i praksis og erfare at det faktisk går an å overvinne

    negative tanker som kan komme under utfordringer.

  3. Siste dagen lærer deltagerne å bruke denne erfaringen til å forbedre sin livskvalitet gjennom

    systematisk å tenke positivt, få bedre konsentrasjon og eventuelt omprogrammere et negative tankemønster. Vi har veldig mye tilbakemeldinger om at dette fungerer, at det skjer positive endringer etter opphold hos oss.

Elevene velger selv om og hvor mye de vil prøve på spenningsaktivitetene ( Fjellklatring, grotting o.s.v.), men de fleste synes det er spennende å prøve seg! Vi streber etter at alle får positive utfordringer i forhold til sitt nivå.

Opplegget er grundig testet da vi har ca  8000 gjestedøgn i året og vi får svært positiv tilbakemelding om dette. Men selv om det er svært stor etterspørsel etter plass på Drageid ( Vi har ikke kapasitet til å ta i mot alle som vil til oss ) vil vi likevel stadig være i utvikling for å bli enda bedre.

Del 1. Maritim, fiskeripreget del.

Her blir det prioritert sjøvett, teoretisk og praktisk. Blant annet skal elevene lære seg båtbruk og tauknuter. De fleste lærer å ro brukbart i løpet av uka.

Skolen har knyttet til seg instruktører som har yrkesmessig bakgrunn fra sjø og fiske. De tar elevene med seg ut på sjøen i større fartøy. Her får elevene erfare hvordan livet på sjøen kan være.

Elevene vil lære å behandle fiskeredskap. De vil kunne komme i kontakt med line, snik, pilk, garn og teine, alt etter årstiden. Grunnleggende innføring i behandling og rensing av fisk vil være en del av opplegget.

Del 2. Samfunnsfaglig del.

Her ser vi på hvordan menneskene utnytter og hvordan man har utnyttet primærproduksjonen i lokalmiljøet.

I tillegg ser vi på hvordan et slikt samfunn fungerer i hverdagen.

Vi besøker havfiskeværet Sætervik som ligger ytterst mot storhavet like ved det kjente Buholmråsa fyr. .

Del 3. Naturfaglig del

Fjæra og havet er det sentrale i denne delen av undervisningen.

Det vil også bli undervist i kystlandskapets geologi, biologi og værforhold. Vi prøver å utvikle elevenes forståelse av hvor viktig det er å bevare vårt miljø.

Vi ønsker å skape interesse og respekt for naturen.