Praksisstudent fra Tyskland

 

 

Man kan lære mye på tvers av landegrenser! Bli kjent med Wiebke Eilts.

 

 

 

Wiebke Eilts kommer fra Tyskland og har 2 måneders praksistid her denne høsten. Hun har bachelor i sosialarbeid, og tar nå en to-årig master i ’Adventure and Experiential learning’.

 

Det var læreren hennes i Tyskland som tipset henne om Drageid. Han har god kjenskap til Skandinavia og  bruker Drageid som  et eksempel når det gjelder friluftsliv og personlig utvikling.

Så dermed havnet hun her, noe vi er veldig glade for. For det er mye kunnskap som utveksles og mye vi kan lære av hverandre!

 

Wiebke kan fortelle at hun jobber på en lignende plass i Tyskland, og at det der er mye fokus på personlig sosial kompetanse.

 

Hun syns det er veldig fint at vi har tur med fiskebåten og at de lærer å ro med tanke på det tradisjonelle, at de lærer om planter og dyr på trivelig tur, og at det er stort fokus på positivt tankesett. Samtidig som aktiviteter som zipline, rappellering og grotting står sentralt og byr på fysiske og psykiske utfordringer, der elevene flytter grenser.

 

Som sosial arbeider vil hun jobbe i skolen, og inkludere experiential learning der. Hun har massevis av utfordrende samarbeids-leker på lager og vi gleder oss til å lære mer av henne utover høsten!

 

Vi har 69 gjester og ingen medlemmer på besøk.