Drageid leirskole
7748 Sætervik
Tlf: +47 72 57 75 18

Drageid og positiv personlig utvikling.

Gjennom redningsarbeid og som instruktør for ekstreme friluftsaktiviteter som f.eks fjellklatring, kajakk, fridykking, ble jeg tidlig klar over hvor viktig ”tankens kraft” er.

Gjennom mange års erfaring/utdanning og med internasjonalt samarbeid har vi  utviklet både en svært populær leirskole og teambuilding-kurs for voksne.  Positiv personlig utvikling og klasse/arbeidsmiljø står helt sentralt.  I tillegg vil vi  at våre besøkende skal få øynene opp for naturen og positive fysiske aktiviteter.

Vi har utviklet et opplegg som stimulerer til positiv tenking, økt konsentrasjon, større ansvarsfølelse og å flytte grenser for hva personer tror de kan klare under trygge forhold. Vi vil at alle besøkende skal kunne pushe sine egne grenser. Dette har vi fått tilbakemeldinger om at også mange voksne gjør. Dette stimulerer selvtilliten. Opplegget går som en rød tråd gjennom hele leirskoleoppholdet, og gjør oppholdet for elevene enda mer vellykket.

Elevene velger selv hvor mange av de ulike spenningsaktivitetene de ønsker å prøve (fjellklatring, grotting, zipline (Norges kanskje mest spektakulære!)  o.s.v,) De fleste synes det er spennende å prøve seg! Vi streber etter at alle skal få positive utfordringer i forhold til sitt nivå. Opplegget er grundig testet da vi har ca  8000 gjestedøgn i året, og vi får svært positive tilbakemeldinger.

Vi fikk Utviklingsprisen for  Fosen regionråd (8 kommuner) i 2009, og Trøndersk natur- og miljøvernpris av Naturvernforbundet i 2011 på grunnlag av vårt opplegg.

Ordføreren I Osen kommune kommenterte  utviklingsprisen slik:

"En av grunnene til at Drageid Leirskole tildeles prisen er at de gjennom kort tid greier å skape positive endringer i elevenes tankegang og mestringsfølelse".

Vi vet også om tilfeller der næringslivet har sponset oppholdet på Drageid. Dette begrunnes med at elevene tilegner seg samfunnsnyttig holdning og større positiv arbeidsmoral etter opphold på Drageid Leirskole.

Jeg har nå i mange år jobbet med personlig utvikling/teambuilding og har tatt variert internasjonalt godkjent utdanning innen området.

Utdanningen har jeg tatt for å få en enda bredere innsikt  i teorier om hvordan man best kan  skape positive forbedringer  i vårt tankemønster som til syvende sist bestemmer mye av vår livskvalitet.

Elevene synes i første omgang vi har et veldig spennende tilbud og trives svært godt. I  løpet av oppholdet og spesielt i ettertid er vår erfaring at mye av det vi prøver å formidle påvirker elevene positivt.  Dette er noe vi få mye tilbakemeldinger om! Tyske Ralf Westphal som har doktorgrad i friluftsliv  har brukt oss som godt eksempel på god personlig utvikling og friluftsliv. 

Vi kaller vårt opplegg for “læring for livet”!

Jeg tror elever som har vært på Drageid har kjent på ”pingvinfølelsen” i en eller annen sammenheng i løpet av oppholdet og har forstått at en stort sett kan ”kaste”/stoppe unødvendig negative tanker/følelser/tankemønster i mange situasjoner. Elevene bruker mye disse begrepene selv i løpet av oppholdet.

En i utgangspunktet svært bekymret elev laget sin egen måte å beskrive dette: Han mente at det lå fullt av døde pingviner etter han og var mektig stolt da han dro. Han hadde en svært positiv endring i følge de voksne som var med.

Vi streber etter at alle elever på Drageid på en eller annen måte har utvidet sine egne grenser og har erfart at en kan klare mer enn en tror på forhand. Mange har også erfart at pusteøvelser og bevisst å tenke positivt har fungert i litt ekstreme situasjoner.

Begrepet ”pingvin” mener vi passer spesielt godt når vi har utfordringer i naturen, det innbefatter kroppsspråket og er lett å forstå både for barn og voksne. Jeg bruker begrepet ”pingvin” også i forbindelse med kurs og foredrag for voksne.

Vi prøver å unngå å gi negative tanker næring. Og forstå at negative innstilling/følelse/tankemønster kan komme av negative tanker som har blitt gjentatt og gjentatt og ”satt seg fast”. For eksempel ”jeg hater matematikk”. Her kan det være negative tanker som sammen med følelser etter hvert blir oppfatter som sannhet.

”Pingvin” kan smitte!

Vi tar ubevisst og bevisst veldig lett signal fra hverandre.

Det er viktig å være klar over hvor kraftig vi påvirker hverandre, både positivt og negativt gjennom ord og ikke minst kroppsspråk.

Dette er svært viktig å være klar over i forbindelse med arbeidsmiljø og klassemiljø og forholdet til skole/fag.

 

DRAGEIDS TRE PUNKTER FOR POSITIV UTVIKLING:

 

 1. TENKE POSITIVT: POSITIV HOLDNING/INNSTILLING

Positiv innstilling til arbeid/oppgaver. Ta initiativ(hjelpe til uten å bli spurt)

Påvirke sin gruppe positivt.

            - Spre positivitet i forhold til timer, lærere, regler, arbeid.

Se løsninger på utfordringer. Være løsningsorientert.

 • Vær positiv i forhold til fag, lærere, regler, arbeid.
 • Tro på deg selv, sett deg mål
 • Programmer inn en positiv ordre/kommando til hjernen din.
 • Bruk tankens kraft og påvirkning.

 

 1. STYRKE SIN KONSENTRASJON

Ved blant annet bevisst trening (holde fokus), mindre sukker, gode matvaner og nok søvn.

Faktorer som påvirker konsentrasjonen:

 • Frokost viktig. Setter i gang forbrenning, hjernen må ha energi.
 • Viktig med jevn tilgang av mat og drikke, gjerne hver 4.time.
 • Forskning viser at elever som spiser matpakke lærer mer!
 • Søvn. Stor betydning for hjernens kapasitet og konsentrasjon!
 • Minst 8-9 timer søvn sier forskere. Døgnrytmen viktig.
 • For mye sukker/godteri. Kan gi uro i kropp og sinn.
 • Forskning viser at Omega 3 virker positivt på konsentrasjon.

 

 1. VISE ANSVAR OG RESPEKT 

 • Selvdisiplin i forhold til lekser og arbeidsoppgaver.
 • Ta ansvar for framtida di, livet ditt!
 • Ta hensyn til hverandre. Vis respekt.
 • Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg!
 • Når vi respekterer hverandre får vi større trivsel, trygghet og bedre læringsmiljø!

Besøkende opplever stort sett oppholdet på leirskolen som spennende og grensesprengende. Av den grunn får de fleste med seg innholdet og budskapet, og en prosess settes i gang.

Hvis lærerne bruker erfaringene fra Drageid når de kommer tilbake til skolen, kan prosessen forsterkes ytterligere. Resultatet kan bli et enda bedre klasse- og læringsmiljø!

 

HVORDAN BRUKE DRAGEIDS KONSEPT I HVERDAGEN:

Fokuser på hvordan dagen/timen starter og følelsen/tanken/innstillingen elevene har i den forbindelse. Følelsen/tanken/innstillingen vi har i starten av dagen/timen/faget har en tendens til å  ligge der og i høy grad påvirke opplevelsen/mestringen av overnevnte.

Det kan sies om tankens kraft:

Uansett hvordan du tror dagen vil bli, vil du som regel få rett!!!

Her er det store muligheter! Vi har fått mange tilbakemeldinger om at det har skjedd markerte positive forandringer i klassemiljø/ forhold til fag/skole etter opphold på Drageid, hvis det blir fulgt opp:)

NB!

Interessant å vite er at forskning viser at når eleven er motivert og trygg, vil hjernen jobbe markert bedre, eleven blir rett og slett ”klokere”.

Til slutt:

Vi har mange tilbakemeldinger på at de som har vært på Drageid bruker det de har lært, ikke bare i forbindelse med fag/skole, men også for bedre livskvalitet.

Lykke til : )


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

pushlimitDrageid leirskole

Drageidveien10
7748 Sætervik
Tlf: +47 72577518

80x60 facebookFølg oss på
Facebook

instagramFølg oss på
Instagram

 

Webløsning ©2017 av Web Norge
[X] Lukk